جهت تدوین پروپوزال

اعضای کمیته راهبردی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان

در اولین جلسه کمیته راهبردی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

در اولین جلسه کمیته راهبردی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،در اولین جلسه کمیته راهبردی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

اعضای کمیته به شرح زیر است:

۱٫ دبیر کمیته: جناب آقای دکتر محسن سلمانژاد؛ رییس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
۲٫ جناب آقای دکتر فرید براتی سده؛ مشاور محترم حوزه سالمندی رییس سازمان بهزیستی کشور و دبیر شورای ملی سالمندان
۳٫ جناب آقای کامبیز کبیری، مدیربرنامه محترم جمعیت و توسعه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
۴٫ جناب آقای دکتر احمد دلبری؛ رییس محترم مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۵٫ جناب آقای دکتر مجید کوششی؛ عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران
۶٫ جناب آقای دکتر محمد شیری؛ نماینده محترم پژوهشکده آمار
۷٫ جناب آقای سیامک رسایی؛ کارشناس محترم امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
۸٫ جناب آقای تاج الدین؛ مدیر کل محترم حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹٫ جناب آقای باقری؛ رییس گروه محترم دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰٫ جناب آقای دکتر هومن محمدی؛ کارشناس امور سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
۱۱٫ سرکار خانم دکتر رباب صحاف؛ عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۲٫ سرکار خانم دکتر مهین سادات عظیمی؛ رییس محترم اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
۱۳٫ سرکار خانم مجاهد ضیائی؛ معاون محترم دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور