مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

آذر غربی/ بازدید دانشجویان دانشگاه ارومیه از خانه سالمندان فردوس

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشاور رئیس دانشگاه ارومیه به همراه جمعی از دختران بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه با سالمندان خانه فردوس ارومیه دیدار کردند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشاور رئیس دانشگاه ارومیه به همراه جمعی از دختران بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه با سالمندان خانه فردوس ارومیه دیدار کردند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مشاور رئیس دانشگاه ارومیه به همراه جمعی از دختران بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه با سالمندان خانه فردوس ارومیه دیدار کردند.

 

انتهای پیام/

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا