رئیس بهزیستی قوچان

خراسان رضوی/ بیش از ۷٫۵ درصد جمعیت قوچان سالمند است

رئیس بهزیستی قوچان گفت: باتوجه به اینکه بیش از 7.5 درصد جمعیت قوچان سالمند می باشد، راه اندازی مرکز روزانه توانبخشی و نگهداری از سالمندان در این شهرستان ضروری است.

ناصر نیک افشار در گفتگو با قوچان خبر با بیان اینکه در جهان بیش از دو میلیارد سالمند زندگی می کنند، گفت:  ۱۰ درصد از جمعیت خراسان رضوی و بیش از ۷٫۵ درصد از جمعیت قوچان را نیز سالمندان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد سالمندان تنها زندگی می کنند، ادامه داد: مرکز شبانه روزی نگهداری ازسالمندان در قوچان راه اندازی شده است اما بری اارئه خدمات بهتر، راه اندازی مرکز روزانه نگهداری و توانبخشی سالمندان در این شهرستان نیز ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد سالمندان دچار معلولیت هایی از جمله کم شنوایی، کم بینایی، جسمی و .. می باشند، افزود: بستر لازم برای مناسب سازی شهر برای عبور و مرور و حضور سالمندان فراهم است اما نیازمند توسعه و توجه بیشتر نیز می باشد.

نیک افشار با انتقاد از نبود مکان های فرهنگی و ورزشی مناسب ویژه سالمندان در قوچان تصریح کرد: تجمع سالمندان در مکان هایی از شهر همچون دور میدان امام خمینی(ره) در شان این قشر از جامعه نیست و احداث مراکز فرهنگی و ورزشی مناسب و ویژه سالمندان در این شهرستان ضروری است.

رئیس بهزیستی قوچان با بیان اینکه مصرف مواد روانگردان روز به روز در حال افزایش است، یادآور شد: احداث مرکز شبانه روزی اعصاب و روان برای ویزیت رایگان در منزل و مراقبت های پس از درمان در دستور کار قرار دارد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا