طرح پایش سلامت سالمندان

خراسان رضوی/ طرح پایش سلامت سالمندان در خراسان رضوی

طرح پایش سلامت سالمندان زیرپوشش سازمان بهزیستی به صورت آزمایشی در این استان اجرا می شود.

طرح پایش سلامت سالمندان زیرپوشش سازمان بهزیستی به صورت آزمایشی در این استان اجرا می شود.

طرح پایش سالمندان را برای ۶۰سالمند بالای ۶۰سال انجام شد. در این بازدید از سالمندان تست قند خون و فشار گرفته شد.در صورت لزوم برای تک تک افراد که از روستاهای کاریز کهندل و مجاور امده بودند یک مشاوره تغذیه نیز داده میشد.بازدید از ساعت ۶صبح شروع و تا ساعت ۱۳به طول انجامید.
تاسیس مراکز سلامت سالمندان در مراکز درمانی زیرپوشش سازمان بهزیستی در کشور با هدف خدمات رسانی بهتر، پس از نتایج استخراج شده از اجرای این طرح انجام می شود.

هم اکنون ساز و کار مناسبی برای رسیدگی به وضعیت سلامت سالمندان با توجه به رشد روز افزون جمعیت سالمندی در کشور وجود ندارد.
برنامه ریزی و مقدمات طرح پایش سلامت سالمندان در این استان به اتمام رسیده و اجرای آن امسال به مدت سه ماه انجام می شود.
در این راستا پرونده سلامت برای سالمندان انتخاب شده در طرح مزبور تشکیل شده و افرادی که مشکل سلامتی دارند در فرآیند درمانی قرار گرفته و به پزشک عمومی و در صورت نیاز به پزشک متخصص ارجاع داده می شوند.
منبع: بهزیستی تربت حیدریه