دبیرکل سازمان ملل متحد

بان کی مون: جمعیت سالمندان جهان میلیاردی می‌شود

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: انتظار می‌رود جمعیت جهانی سالمندان از بیش از ۹۰۰ میلیون نفر در ۲۰۱۵ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۲۰۳۰ و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۵۰ برسد.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: انتظار می‌رود جمعیت جهانی سالمندان از بیش از ۹۰۰ میلیون نفر در ۲۰۱۵ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۲۰۳۰ و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۵۰ برسد.


به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، متن کامل پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی سالمندان به شرح زیر است:

روز جهانی سالمندان فرصتی برای ایستادگی در مقابل مشکل ویران‌گر پیرآزاری است. در حالی‌که اغلب استنباط می‌شود سالمندان از احترامی ویژه برخوردار هستند، واقعیت این است که اجتماعات بسیاری با دریغ دسترسی به مشاغل، وام و خدمات ابتدایی آنان را محدود می‌کنند. رانده شدن سالمندان به حاشیه و کوچک شمردن آنان خسارات زیادی به بار می‌آورد. این امر در حالی‌که ظرفیت سالمندان برای تأمین مراقبت همچنین حمایت مالی و گونه‌های دیگر حمایت برای خانواده و اجتماع ایشان را محدود می‌سازد، بهره‌وری و تجربه آنان را در نیروی کار، در کار داوطلبانه و از راه مشارکت مدنی تضعیف می‌کند. پیرآزاری به طور معمول با سایر اَشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت، نژاد، معلولیت و سایر زمینه‌ها تلاقی دارد و آثار آن را وخیم‌تر و تشدید می‌کند.

پایان بخشیدن به پیرآزاری و محفوظ داشتن حقوق بشر سالمندان ضرورتی اخلاقی و عملی است. مخاطرات بالا و رو به افزایش است. انتظار می‌رود جمعیت جهانی سالمندان از بیش از ۹۰۰ میلیون در ۲۰۱۵ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۲۰۳۰ و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۵۰ برسد، زمانی که به تقریب شمار سالمندان و کودکان زیر ۱۵ سال برابر خواهد بود.

اینجانب همه اَشکال پیرآزاری را محکوم کرده و همچنان که برای بهبود اجتماعات برای افراد در تمامی سنین اهتمام می‌ورزیم، اخذ تدابیری برای پرداختن به این نقض حقوق بشر را درخواست دارم. این امر مستلزم تغییر شیوه‌ای است که سالمندان تصویر و درک می‌شوند. تغییر تصویر آنان از دیده شدن به عنوان باری سنگین بر دوش خانواده بشری تا قدردانی برای مشارکت‌های مثبتی که در خانواده بشری دارند.

اینجانب همچنین به منظور جلوگیری از پیرآزاری ناشی از سیاست‌ها، قوانین و برخوردهای تبعیض‌آمیز، تضمین‌های قانونی شدیدتر برای برابری سالمندان درخواست دارم. اینجانب سیاست‌گذاران را به منظور بهتر پرداختن به نگرانی‌های سالمندان، به گردآوری داده‌ها و آمارهای بهتر در مورد سلامت، موقعیت اقتصادی و رفاه عمومی آنان ترغیب می‌نمایم. امید دارم همه ما درباره نگرش‌های متعصبانه خود تأمل کرده و در نظر بگیریم چگونه به عنوان یک فرد می‌توانیم با پیرآزاری مقابله کنیم.

دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، مسیر مشخصی است که برای دگرگونی در اختیار داریم. این برنامه ژرف‌بینانه و آرمان‌های توسعه پایدار آن تاکید بر فراگیری و برابری دارد و نوید می دهد که هیچ کس عقب نگه داشته نشود. سالمندان عامل و ذی‌نفعان تغییر هستند. با جلو راندن پیشرفت در زمینه‌ آرمان‌های توسعه پایدار، می‌توانیم مهارت‌ها، انرژی و تجربه چشم‌گیر تمامی سالمندانی را بسیج کنیم که به این دستورکار تحقق می‌بخشند”.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه این پیام تاکید کرد: اجازه دهید روز جهانی سالمندان را همچنان که به تعهد خود برای ساختن زندگی سرشار از کرامت و حقوق بشر برای همه ارج می‌نهیم با بی‌اعتنایی شدید به تمامی اَشکال پیرآزاری و تلاش به منظور قادر ساختن سالمندان به درک توان بالقوه خود گرامی داریم.

منبع: مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد