روز خانواده و تکریم بازنشستگان

همایش تکریم خانواده و بازنشستگان در تالار وحدت

مراسم روز خانواده و تکریم باز نشستگان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در تالار وحدت برگزار شد.

همزمان با ۲۵ ذی الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان؛ صبح ششم مهر ماه در تالار وحدت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی؛ مراسم روز خانواده و تکریم باز نشستگان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در تالار وحدت برگزار شد.

گفتنی است ، روز خانواده و تکریم بازنشستگان از سال ۱۳۸۵ و به درخواست بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که پیگیر قرار گرفتن روزی به نام آنها در تقویم سراسری بودند از سوی شورای انقلاب فرهنگی در تقویم کشور جای گرفت.

با توجه به پیوند جدایی ناپذیر بین خانواده و بازنشستگان و با نظر شورای انقلاب فرهنگی، روز بازنشستگان با روز خانواده تلفیق و از آن زمان تا کنون روز بازنشسته نیز در تقویم کشور قرار داده شده است.

یکی از اهداف اصلی از برگزاری همایشی در این روز ایجاد انگیزه، امیدواری و نشاط در بازنشستگان، ترغیب و تشوق آنها به استمرار حضور موثر در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بزرگداشت مقام و منزلت بازنشستگان در خانواده و جامعه است.

در این همایش از بازنشستگان برجسته و نمونه کشوری مشترک این صندوق تقدیر و قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی