نه ، علیه هرگونه تبعیض سنی

مازندران/ برگزاری جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان مازندران

قلندری معاون توانبخشی گفت : از آنجائیکه مازندران از استانهایی است که به سرعت در حال پیر شدن است و ۱۰ ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران، با حضور قاسمی طوسی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری ، قلندری معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ، خامه ور کارشناس مسئول امور سالمندان ونمایندگان دستگاههای اجرای عضوشورا جلسه شورای ساماندهی سالمندان برگزار شد.

قاسمی طوسی مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در هفته تکریم از سالمندان گفت: با توجه به اینکه روند جامعه ما رو به سالمندی است و با توجه به هرم سنی و پیش‌بینی‌هایی که انجام‌شده باید به مقوله سالمندی و مسائل مربوط به معیشت زندگی، آینده جمعیت و سالمندان توجه ویژه‌ای شود.

 وی  گفت : همه دستگاهها بایستی بستر سازی لازم را برای بهره وری سالمندان از خدمات بهینه شهروندی فراهم کنند. و همچنین گزارش اقدامات انجام شده به دبیرخانه شورا  مستقر در بهزیستی مازندران ارسال گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران، با حضور قاسمی طوسی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری ، قلندری معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ، خامه ور کارشناس مسئول امور سالمندان ونمایندگان دستگاههای اجرای عضوشورا جلسه شورای ساماندهی سالمندان برگزار شد.

قاسمی طوسی مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در هفته تکریم از سالمندان گفت: با توجه به اینکه روند جامعه ما رو به سالمندی است و با توجه به هرم سنی و پیش‌بینی‌هایی که انجام‌شده باید به مقوله سالمندی و مسائل مربوط به معیشت زندگی، آینده جمعیت و سالمندان توجه ویژه‌ای شود.

 وی  گفت: همه دستگاهها  بایستی بستر سازی لازم را برای بهره وری سالمندان از خدمات بهینه شهروندی فراهم کنند. و همچنین گزارش اقدامات انجام شده به دبیرخانه شورا  مستقر در بهزیستی مازندران ارسال گردد.

قلندری معاون توانبخشی گفت : از آنجائیکه مازندران از استانهایی است که به سرعت در حال پیر شدن است و ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند به بیان انتظارات سالمندان از دستگاههای مسئول پرداختن واز سایر دستگاههای اجرایی درخواست کرد در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان  و همچنین حرکت به سمت شهر دوستدار سالمند نقش خود را ایفا نمایند.

در ادامه دکتر علی خامه ور کارشناس مسوول امور سالمندان گزارشی از آخرین وضعیت خدمات رسانی به سالمندان در استان مازندران ارائه کرد و همچنین استفاده از خدمات آموزشی فرهنگی بنیاد فرزانگان مازندران و اجرای طرح تکریم سالمندان را  در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به همه دستگاهها توصیه کرد.

وی درپایان اظهار داشت: شعار روز جهانی سالمندان را که ((نه ، علیه هرگونه تبعیض سنی )) می باشد همه دستگاهها سرلوحه برنامه های تکریم از سالمندان خود قرار دهند .

 

قلندری معاون توانبخشی گفت : از آنجائیکه مازندران از استانهایی است که به سرعت در حال پیر شدن است و ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند به بیان انتظارات سالمندان از دستگاههای مسئول پرداختن واز سایر دستگاههای اجرایی درخواست کرد در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان  و همچنین حرکت به سمت شهر دوستدار سالمند نقش خود را ایفا نمایند .
در ادامه دکتر علی خامه ور کارشناس مسوول امور سالمندان گزارشی از آخرین وضعیت خدمات رسانی به سالمندان در استان مازندران ارائه کرد و همچنین استفاده از خدمات آموزشی فرهنگی بنیاد فرزانگان مازندران و اجرای طرح تکریم سالمندان را  در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به همه دستگاهها توصیه کرد.
وی درپایان اظهار داشت : شعار روز جهانی سالمندان را که ((نه ، علیه هرگونه تبعیض سنی )) می باشد همه دستگاهها سرلوحه برنامه های تکریم از سالمندان خود قرار دهند .

 

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران