به مناسبت روز جهانی سالمندان

حضور دکتر فرید براتی در برنامه زنده باد زندگی از شبکه دو

دکتر فرید براتی سده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به مناسبت روز جهانی سالمندان در برنامه زنده باد زندگی از شبکه دو حضور یافتند.

دکتر فرید براتی سده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به مناسبت روز جهانی سالمندان در برنامه زنده باد زندگی از شبکه دو حضور یافتند.

برنامه «زنده باد زندگی» شنبه ۱۰ مهرماه به مناسبت روز جهانی سالمندان با حضور فرید براتی؛ رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به روی آنتن رفت.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان