به مناسبت روز جهانی سالمندان

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر محسنی بندپی در شبکه خبر برنامه صبح با خبر

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور. به مناسبت روز جهانی سالمندان مهمان شبکه خبر در برنامه صبح با خبر بود.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور. به مناسبت روز جهانی سالمندان مهمان شبکه خبر در برنامه صبح با خبر بود.

حضور دکتر انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در برنامه صبح با خبر و همچنین دکتر فرید براتی سده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به عنوان مهمان تلفنی در خصوص مشکلات و نیازهای سالمندان کشور و اقدامات انجام شده برای رفع آنها

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور