رییس سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد:

۹ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند

رییس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در توافق با دانشگاه علوم پزشکی تهران، گرایش مدیریت بیمه سلامت را ایجاد کرده و از مهرماه جاری 45 نفر براساس آزمون پذیرفته شدند.

دکتر”محمدجواد کبیر” شامگاه ۶ مهرماه در نشست نگاهی به رویکرد دپارتمان آینده پژوهی بیمه سلامت کشور در کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح تحول سلامت و تبدیل شدن بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت اساسنامه بیمه سلامت ایجاب می کند که در خدمات پیشگیری، مراقبت و غربالگری مداخله کنیم.

وی افزود: در این شرایط باید بیمه یک دگردیسی در خودش ایجاد کند و باید مشخص باشد که چه خدمتی از چه کسی خریداری شود و همه مسائل در خرید راهبردی دیده شود.

کبیر با اشاره به اینکه یکی از مولفه های اصلی در خرید راهبردی انباشت منابع است، تصریح کرد: یکسان سازی رفتارها باید در کارگزاری ها صورت بگیرد و تنها کسی که در بیمه بسته خرید راهبردی دارد، ما هستیم.

وی بیان کرد: بیمه را سطح بندی کرده و دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت عمومی، تخصصی و فوق تخصصی ایجاد کرده ایم و می گوییم باید یک سامانه مدیریت در مدیریت بیمه باشد.

رییس سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: دفتر تدوین استانداردها و خرید راهبردی خدمات بیمه سلامت را نیز فعال کرده ایم و می گوییم منابع را با هم جمع کرده و بیمه سلامت و وزارت بهداشت و سازمان مدیریت براین اساس کار کرده و براساس معیارهای مختلف تخصیص های متفاوت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید در خرید راهبردی گام های عملیاتی برداریم، افزود: اگر ساز و کار بیمه ای داشته باشیم، پول نشان دار شده و دست مدیر باز است و باید بابت کار مشخص هزینه شود.

کبیر تصریح کرد: حلقه مفقوده در خرید راهبردی، نظام محاسبات پرفورمنس است و مشکل این است که در جامعه ترکیب سنی متفاوت است و جامعه به سرعت به سمت پیری می رود به طوری که هم اکنون درصد سالمندی کشور به ۹ درصد رسیده و شاید تا پنج سال آینده به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد.

وی در ادامه با انتقاد از فرصت سوزی ها به دلیل عدم آگاهی بیان کرد: متاسفانه نمی توانیم تحلیل روشن و یک نتیجه از مولفه های هزینه و پرفورمنس بیرون بدهیم و این عقلانیت نیست.

رییس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: متاسفانه علی رغم وجود ده ها سند مجلد، هنوز یک نقشه راه نداریم و برای ارتقاء حیطه دانشی نیروها، نیاز به یک نظام داینامیک آموزش داریم تا هر روز به روز شوند.

وی افزود: در حوزه مطالعات هنوز نقشه راه روشن نداریم که بدانیم چه اولویت هایی داریم و این اولویت ها برگرفته از چه مستنداتی است؟

کبیر اظهار کرد: در توانمندسازی سلامت جامعه و بیمه شده ها میدان مانور زیادی داریم و اینکه با چه مدلی به سمت آگاه سازی مردم برویم و اینکه مردم باید چه سطحی از آگاهی داشه باشند تا قضاوت درستی داشته باشند؟

وی تصریح کرد: در توافق با دانشگاه علوم پزشکی تهران، گرایش مدیریت بیمه سلامت را ایجاد کرده و از مهرماه جاری ۴۵ نفر براساس آزمون پذیرفته شدند.

کبیر در ادامه با بیان اینکه باید شرایط نظارت عمومی را بر خدمات سلامت فراهم کنیم، بیان کرد: مشکل در کشور ما این است که عمده پول بیمه پایه را دولت می دهد و در کشورهای دیگر اینگونه نیست لذا مطالبه اجتماعی شرایط کشور را به سمتی می برد که بیمه پایایی و پویایی لازم را داشته باشد.

رییس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۱۰۰ درصد پول بیمه ۳۴ میلیون نفر بیمه شده بیمه سلامت را دولت پرداخت می کند و عملا دستمان در جیب دولت است و تا زمانی که این تفکر در بیمه حاکم باشد نمی تواند در فرآیند حضانت از حقوق بیمه شدکان کار کند و در حقیقت بیمه ما نظام نفتی است.

منبع: روابط عمومی بیمه سلامت