به مناسبت هفته تکریم سالمندان

بازدید اعضای دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از شیرخوارگاه خیریه سپیر

به مناسبت هفته تکریم سالمندان دکتر فرید براتی سده به همراه کارشناسان دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از بیمارستان و شیرخوارگاه خیریه سپیر بازدید کردند.

به مناسبت هفته تکریم سالمندان دکتر فرید براتی سده به همراه کارشناسان دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از بیمارستان و شیرخوارگاه خیریه سپیر بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، به مناسبت هفته سالمندان دکتر فرید براتی سده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از بیمارستان خیریه سپیر بازدید کردند.

در ادامه این دیدار با حضور در شیرخوارگاه این بیمارستان با اهدای اسباب بازی به کودکان حاضز در این مرکز از آنها دلجویی کردند و ساعتی را در کنار این کودکان گزراندند.

در این دیدار کارشناسان و اعضای ستادی دبیرخانه شورای ملی سالمندان دکتر براتی سده را همراهی کردند.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور