با همکاری اداره بهزیستی بیرجند

خراسان جنوبی / کارگاه توانمند سازی زنان سالمند در بیرجند

کارگاه توانمندسازی زنان سالمند با حضور حدود 200 تن از زنان سالمند شهرستان بیرجند شامل سالمندان کمیته امداد، علوم پزشکی، بهزیستی و موسسه خیریه کوثر امروز در بیرجند برگزار شد.

سید هاشم اسماعیل زاده رئیس هیئت مدیره خیریه امید کوثرشهرستان بیرجند ظهر امروز در جلسه توانمند سازی زنان سالمند که با همکاری اداره بهزیستی،کمیته امداد،دانشگاه علوم پزشکی و موسسه خیریه کوثر درسالن جلسات بهزیستی بیرجند تشکیل شد، اظهار کرد: سالمندان سرمایه های اجتماعی جامعه محسوب شده و باید قدر دانسته شوند.

وی با بیان این که امروزه افزایش جمعیت سالمندان،بسیاری از کشورها را با چالش های عمده مواجه ساخته است،تصریح کرد: اگر چه نمی توان گذر عمر را،متوقف نمود ولی می توان با بکارگیری روش های مناسب،با اختلالات و معلولیت های دوره سالمندی مقابله کرده و یا آنان را به تعویق انداخت.

رئیس هیئت مدیره خیریه امید کوثر بیرجند برنامه ریزی اصولی برای حمایت از سالمندان بویژه در جنبه های مختلف اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی و تغذیه را ،امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، از چند دهه پیش توجه به سالمندان و بازنشستگان در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.

 اسماعیل زاده ضمن اشاره به کارگاه توانمندسازی زنان سالمند، هدف از برگزاری این کارگاه را، آموزش رفتارهای سالمندی به آحاد جامعه و سالمندان دانست و یادآور شد: ازجمله دیگر اهداف کارگاه مذکور می توان به کاهش عوارض سالمندی، نکات پزشکی و آموزش مسائل اجتماعی و رفتاری اشاره نمود.

۱۱۷

وی افزود: حدود ۲۰۰ نفر از سالمندان تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و موسسه خیریه امید کوثر در این کارگاه آموزشی شرکت نموده اند.

رئیس هیئت مدیره خیریه امید کوثر بیرجند ضمن اشاره به این که هرچقدر سن افراد بالاتر رفته، مشکلات آنان نیز بیشتر می شود، ابراز کرد: آنچه مسلم است آن است که عمده سالمندان با کوچکترین آموزش ها مشکلات شان کمتر می شود.

اسماعیل زاده با بیان این که ۴۵ هزار نفر در ۱۰ استان کشور در قالب طرح توانمندسازی سالمندان آموزش های لازم را دریافت می کنند، گفت: در خراسان جنوبی نیز هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش  طرح مذکور قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: در فاز نخست این طرح، تعداد ۲۵۰ نفر از زنان سالمند استان در دوره آموزشی توانمند سازی شرکت می کنند.

رئیس هیئت مدیره خیریه امید کوثر با اشاره به این که جامعه امروزی روز به روز به سمت سالمندی پیش می رود، عنوان کرد: بر اساس آمارهای موجود،به ازای هر ۱۰۰ سالمند مرد،تعداد ۱۰۱ سالمند زن وجود دارد.

اسماعیل زاده تکریم سالمندان را،از اولیت های مورد توجه دانست و بیان کرد: باید از هم اکنون به فرزندان مان نیز نحوه رفتار با سالمندان و چگونگی تکریم آنان را بیاموزیم.

منبع: پایگاه خبری خاورستان