مدیرکل بهزیستی زنجان

زنجان/ سالمندان، ۳۰ سال دیگر یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل خواهند داد

محمد محمدی‌قیداری گفت: بر ‌اساس پیش‌بینی‌های انجام شده یک‌چهارم جمعیت کشور در 30 سال آینده، سالمند خواهد بود.

محمد محمدی‌قیداری در نخستین جلسه شورای سالمندی استان، گفت: براساس سرشماری انجام شده در سال ۹۰، کشور جمعیتی در حدود ۷۶ میلیون نفر داشت که به طور میانگین ۸٫۲ درصد از این جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند

که برابر با شش میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سالمند است و براساس پیش‌بینی و محاسبات انجام شده تا ۳۰ سال آینده میزان جمعیت سالمند کشور به ۳۰ درصد از کل جمعیت کشور خواهد رسید که قریب به یک چهارم جمعیت کشور در ۳۰ سال آتی خواهد بود.

این مسئول با تاکید بر لزوم تدوین قوانین در خصوص ارائه خدمات به سالمندان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک درصد از قوانین کشور مربوط به جمعیت سالمند بوده و این میزان قانون نسبت به جمعیت ۸٫۲ درصدی سالمندان بسیار ناچیز است و لزوم تدوین قوانین و مقرراتی در جهت بهبود وضعیت سالمندان ضروری است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت سالمند کشور در سال‌های آینده و در نتیجه آن در استان باید برنامه‌ریزی‌های مدون و جامعی در این خصوص انجام شود و در صورتی‌که این اقدامات به درستی انجام نشود، این موج سالمندی هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

در ادامه این جلسه، معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان زنجان گفت: دو مرکز شبانه‌روزی، دو مرکز روزانه نگهداری سالمند در استان فعالیت می‌کنند و نیز تعداد ۱۵۵ نفر از سالمندان استان در این مراکز نگهداری می‌شوند که ۸۵ نفر آنان که زنان سالمند هستند در مرکز نگهداری زنان خرمدره زندگی می‌کنند.

فرهاد میرزایی ادامه داد: در حال حاضر در دو مرکز نگهداری روزانه سالمندان دارای معلولیت نیز ۱۴۰ سالمند نگهداری می‌شوند و ۶۸ نفر از سالمندان نیز تحت پوشش مراقبین خانگی هستند.

وی با اشاره به سیاست سازمان بهزیستی در رابطه با فعالیت خانه سالمندان، خاطرنشان کرد: این سازمان تصمیم دارد که به جای توسعه مراکز شبانه‌روزی، با تقویت خانواده محوری ارائه خدمات به سالمندان در خانه انجام شود و این نوع ارائه خدمات در استان که حال ۶۸ مورد است، افزایش یابد و در این راستا ۱۲۰ نیرو آموزش‌های لازم را برای ارائه خدمات به سالمندان در خانه، آموخته‌اند و در حال حاضر این نیروها خدمت‌رسانی می‌کنند.

منبع: روابط عمومی بهزیستی استان زنجان