عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

همدان/ تجمیع سازمان‌های متولی سالمندان

نماینده مردم رزن در مجلس، گفت: در حال حاضر سازمان‌های مختلفی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، هلال‌احمر و اوقاف در رابطه با سالمندان اقدام می‌کنند در حالی که باید سازمان‌های موازی تجمیع شود و دولت برنامه منسجمی ندارد.

حسن لطفی، در رابطه با وضعیت سالمندان در کشور، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس متولی چنین اموری از جمله امور سالمندان است می‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند ابتدا بهتر است مشکلات سالمندان را تقسیم‌بندی کنیم.

بخشی از مشکلات به فرهنگ اجتماعی برمی‌گردد که اگر سیستم تقویت شود و همبستگی در خانواده‌ها ایجاد شود خانواده کسر شأنش نمی‌شود که از سالمند نگهداری کند و آن را وظیفه خود می‌داند.

این نماینده مجلس، گفت: در خانواده‌ها باید باورها تقویت شود و کانون خانواده بازسازی شود و افراد خانواده حمایت کردن از سالمندان را به عنوان یک اصل و وظیفه قبول داشته باشند.

وی گفت: سالمندانی هم هستند که مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی هستند که مشکل چندانی ندارند و مستمری‌شان کمک‌ حال آنها است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اما یکسری از سالمندان هستند که منبع درآمد ندارند حمایت نمی‌شوند و از سوی خانواده‌ها هم ترد می‌شوند. ما باید روی این افراد بیشتر کار کنیم. قانون باید مصوب شود که در حمایت از نهادهایی که می‌توانند از این نوع سالمندان حمایت کنند پیشقدم شود.

لطفی گفت: باید سازمان‌های متولی در زمینه سالمندان تجمیع شوند، کمیته امداد، بهزیستی، هلال‌احمر، اوقاف و امور خیریه و بسیاری از نهادهای دیگر در زمینه سالمندان می‌توانند با یک هدف ساماندهی شوند.

این نماینده مجلس وظیفه اصلی دولت را ساماندهی سازمان‌های موازی در امر سالمندان دانست و گفت: بهتر است پنجره واحدی ایجاد شود تا تمام مزایای سالمندان در آنجا تجمیع شود.

وی گفت: برخی از سالمندان از چند مکان خدمات می‌گیرند و برخی دیگر اصلاً خدمتی دریافت نمی‌کنند، شناسایی این افراد سخت نیست اما اگر ساماندهی شوند متولی یکی شود و از یک نگاه به آنها نگریسته شود مشکل این جامعه حل خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: بر اساس روانشناسی پیری سالمند بیش از اینکه مستمری و پول بگیرد نیاز به محبت دارد. اکنون حمایت‌های درمانی خوبی می‌شود اما دولت برنامه منسجمی ندارد و وظیفه ما این است که یک مجموعه امر سالمندان را مدیریت کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس