باحضور نماینده گان دستگاه های اجرایی

مازندران/ برگزاری جلسه کمیته بهداشت،درمان و توانبخشی شورای ساماندهی سالمندان

جلسه کمیته بهداشت ،درمان و توانبخشی شورای ساماندهی سالمندان استان با دعوت از نماینده گان دستگاه های اجرایی

جلسه کمیته بهداشت،درمان و توانبخشی شورای ساماندهی سالمندان استان با دعوت از نماینده گان دستگاه های اجرایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران، جلسه کمیته بهداشت، درمان و توانبخشی شورای ساماندهی سالمندان استان با دعوت از نماینده گان دستگاه های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کمیته امداد حضرت امام (ره) و دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری مازندران برگزار شد.

در این جلسه اعضا در خصوص ارتقای وضعیت سلامت سالمندان استان و همچنین بهره گیری از ظرفیت دستگاه های عضو برای ارائه خدمات به سالمندان و همسو سازی سیاست ها و خدمات به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران