ریاست کمیته بهکاپ

خراسان رضوی/ برگزاری طرح آشنایی و آموزش سالمندان با ورزش بهکاپ

طرح آموزش و آشنایی سالمندان با ورزش بهکاپ برای اولین بار در سطح کشور توسط کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی برگزار شد.

طرح آموزش و آشنایی سالمندان با ورزش بهکاپ برای اولین بار در سطح کشور توسط کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی برگزار شد.

مهدی طاهری ریاست کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی اعلام نمود: طرح آموزش و آشنایی سالمندان با ورزش بهکاپ برای اولین بار در سطح کشور توسط کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی با استقبال گسترده ای در پنج شنبه مورخ ۹۵/۴/۱۰ در سالمندان صفا مشهد برگزار گردید.

همچنین پس از آموزش سالمندان در دو بخش آقایان و بانوان مسابقاتی نیز با اهدای جوایز به نفرات برتر برگزارگردید .

منبع: کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی