شورای ساماندهی سالمندان شهرستان دامغان

سمنان/ بنیاد فرزانگان در دامغان تشکیل شد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دامغان خبر از تشکیل بنیاد فرزانگان در استان و همچنین شهرستان دامغان داد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دامغان خبر از تشکیل بنیاد فرزانگان در استان و همچنین شهرستان دامغان داد.

جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان دامغان به ریاست علی محمد مویدی زاده معاون سیاسی اجتماعی فرماندار در محل فرمانداری دامغان برگزار گردید.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار دامغان به بیان تعریف جامعه از سالمند پرداخت و توجه به این قشر از جامعه ، تکریم و بزرگداشت این عزیزان را از وظایف دستگاه های اجرائی شهرستان دانست .

مویدی زاده با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در برنامه ریزی های مرتبط با سالمندان خواستار ورود سمن های اجتماعی ، فرهنگی ، خیریه و … شهرستان در این امر مهم شد .

در ادامه نیز رئیس اداره بهزیستی شهرستان دامغان ضمن اشاره به برنامه ریزی صحیح برای دوره سالمندی جهت رضایت و خوشنودی از این دوره ، خبر از تشکیل بنیاد فرزانگان در استان و همچنین شهرستان دامغان داد .

ابوالقاسم خطیب زاده هدف از تشکیل بنیاد فرزانگان را ایجاد محلی برای پایش سلامت سالمندان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این بنیاد امکانات فرهنگی و اجتماعی آسانتر در اختیار سالمندان قرار می گیرد.

وی افزود: بنیاد فرزانگان در حقیقت، یک پایگاه دائمی برای استقرار سالمندان و ارتقای میزان بهره وری این قشر از اوقات فراغت است..

رئیس اداره بهزیستی دامغان هدف از تشکیل بنیاد فرزانگان را ایجاد محلی برای پایش سلامت سالمندان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این بنیاد امکانات فرهنگی و اجتماعی آسانتر در اختیار سالمندان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های توانمندسازی سالمندان حضور آنان در جامعه است تصریح کرد: تفریح باعث طولانی شدن عمر سالمندان می شود.

در پایان نیز ادارات مرتبط با ساماندهی امور سالمندان شهرستان و همچنین نمایندگان ۶ کانون فعال بازنشستگان در شهرستان به بیان نقطه نظرات و برنامه های خود پرداختند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا