با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری

کرمان / جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان کرمان

این جلسه با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری ومدیران عضو دستگاههای شورای سالمندی در محل دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری مورخ 9/3/95راس ساعت 10صبح برگزار گردید.

این جلسه با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری ومدیران عضو دستگاههای شورای سالمندی در محل دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری مورخ ۹/۳/۹۵راس ساعت ۱۰صبح برگزار گردید.

ابتدا خانم موسی پورمدیر کل اجتماعی استانداری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وسپاسگزاری از مدیر کل بهزیستی بخاطر اهتمامی که به موضوع سالمندان دارندحمایت خویش را جهت اجرایی نمودن تصمیمات متخذه شورا اعلام واظهار نمودند که اهمیت مسئله سالمندی بقدری است که ایجاب می کند یک اتاق فکر ویژه قوی برای کنترل بحثهای سالمندی وبرنامه ریزی وسیاستگزاری درکلیه امورات پزشکی،اجتماعی،روحی روانی، خدماتی و…داشته باشیم.

آقای صادق زاده مدیر کل بهزیستی عنوان نمودند سالمندی پدیده ایست که مربوط به یک کشور یا یک جامعه نیست همه دنیا این شرایط رادارند وبیشتر کشورهای اروپایی پیر محسوب می شوند وبه بهترین شکل این موضوع را مدیریت وساماندهی می کنند با توجه به اینکه حرکت به سرعت به سمت سالمندی است ودرمقاطعی بدلیل اینکه شاید آموزشها و آگاهسازی لازم جهت اتخاذ شیوه زندگی سالم صورت نگرفته،نحوه سالمند شدن مسیر پر هزینه ای دارد.

این مسئله در سالمندان مراکز بوضوح مشهود است که اکثریت افراد بالای ۷۰سال زندگی وابسته به تخت دارندواز استقلال وتوانمندی شایسته برخوردار نیستند. باید تلاش کنیم که مدیریت مناسبی برای موضوع سالمندی ایجاد کنیم تا وابستگی سالمندان را حداقل کرده وسالمندی سالمی داشته باشیم از جمله تهدیدات جامعه سالمند ،تهدیدات سیاسی است که بدلیل موقعیت خاص این جوامع، متوجه آنها میشود.

مدیر کل بهزیستی در این جلسه دو موضوع اساسی را مطرح نمودند وخواستار توجه ادارات وسازمانها به آن گردیدند:

۱-مناسب سازی محیط را جدی بگیریم هر دستگاهی به تناسب وظایف سازمانی خویش امر مناسب سازی را انجام دهدوبضاعت سازمانها، NGOها وساختار فعال جامعه را به سمت مناسب سازی معطوف کنیم

۲-در مورد مسائل روحی وروانی وعاطفی سالمندان برنامه ریزی کنیم وهمچنین امر تکریم سالمندان را (بخصوص با توجه به زمینه های اعتقادی ومذهبی)درسنین پایین ونوجوان وجوان نهادینه کنیم ودر جلسات بعدی درمورد اقدامات انجام شده پیرامون این دوموضوع بحث وپیگیری صورت گیرد.

دکتر علیرضا اسدی معاون توانبخشی در مورد شاخصهای نظارتی برنامه های شورای سالمندان توضیحاتی ارائه نمودند وخاطر نشان کردندشورای سالمندان استانها در زمینه برگزاری منظم جلسات وفیدبکها وعملکردبصورت فصلی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

همچنین ایشان با اشاره به اینکه آیتمهای محیط دوستدار سالمند در ۸آیتم طراحی گردیده است جهت عملیاتی نمودن هدف ۱با عنوان مشارکت اجتماعی برنامه راهبردی تهیه شده را مطرح نمودند.

درادامه معاون توانبخشی اظهار نمودند طرح توانمندسازی زنان سالمندان توسط بنیاد فرزانگان در سالجاری درحال اجراست این طرح باهمکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طراحی وتامین اعتبار گردیده و به ۱۰استان ابلاغ گردیده است دراین طرح بناست که تعداد ۵۰۰۰ زن سالمنددر وهله اول پس از شناسایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مورد آموزش های لازم قرار گیرند لذا همکاری کلیه دستگاههای متولی امور سالمندان بویژه بازنشستگی کشوری ،لشکری، تامین اجتماعی، کمیته امداد ،شهرداری و… را میطلبد تا امر شناسایی جهت انجام برنامه ریزی های بعدی صورت گیرد.

دراین جلسه طرحهای پیشنهادی مناسب سازی فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری وطرح تحرک وفعالیت بدنی توسط دانشگاه علوم پزشکی مطرح گردید وسایر اعضا نیز حضور فعالانه درجلسه داشته ونظرات خویش را اعلام نمودند.

منبع: روابط عمومی بهزیستی استان کرمان