صورتجلسه

فارس/ صورتجلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان بوانات

اولین جلسه شورای سالمندان شهرستان بوانات از استان فارس

بسمه تعالی
فرم الف: صورتجلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان بوانات

نام استان /شهرستان بوانات

عنوان جلسه:شورای ساماندهی سامندان

برگزار کننده جلسه: اداره بهزیستی

ساعت جلسه۱۰الی ۱۱ شماره

مکان برگزاری: فرمانداری شهرستان بوانات

حاضرین: معاون فرماندار رئیس بهزیستی، بخشدار مرکزی، شهردار مرکزی، رئیس بنیاد جانبازان، شبکه بهداشت کارشناس اشتغال و پیشگیری، مسول توانبخشی، مددکاران مرکز غیر دولتی، شهردار مزایجان،  کارشناس cbr

غایبین:

دستور جلسه:شورای ساماندهی سالمندان

خلاصه گزارش:

با استعانت از خداوند متعال جلسه راس ساعت ۱۰صبح روزشنبه مورخ ۱۸/۲/۹۵با تلاوتی جند از آیات قران در محل فرمانداری با حضور اعضا و به ریاست معاون فرماندار برکزار شد.

در ابتدا مسئول توانبخشی ضمن تشکر از همکاری اعضا در خصوص برگزاری جلسه مذکور خلاصه از خدمات مستمر و غیر مستمر ارائه شده به توانخواهان در سال ۹۴ جهت اطلاع اعضا بیان کردند سپس اقای همتی ضمن تقدیر وتشکر از حضور به موقع اعضا در جلسه در خصوص بحث مناسب سازی و الزامی بودن این امر با توجه به رشد جمعیت بسوی سالمندی مطالبی بیان نموده و خواستا ر پیگیری انجام امور مناسب سازی معابر شهری پارکها و مساجد و وادارات دولتی شده و از نهادهای مربوطه درخواست ارائه گزارش در این زمینه شدند.

از دیگر مطالب بیان شده در جلسه توسط رئیس بنیاد شهید بود که پیرامون تشکیل جلسه تخصصی درزمینه انجام امر مناسب سازی با ارائه مشاور توسط اداره بهزیستی شدند و در این خصوص با توجه به نیاز مبرم جانبازا ن و جمعیت سالمندی به فضای فیزیکی خواستار همکاری شدند.

سپس رئیس شبکه بهداشت در زمینه طرح تحول بهداشت و سلامت سامندان در سال ۹۵ و پیگیری مسائل مربوطه با همکاری اعضا و طرح خود مراقبتی و جمع آوری اطلاعات از سالمندان مطالبی بیان نمودند.

در پایان معاون فرماندار ضمن تقدیر و تشکر از اداره بهزیستی در خصو ص تشکیل مرتب جلسلت شورای سالمندی و شورای توانبخشی وکمیته مناسب سازی در تکمیل بحثهای ارائه شده در زمینه ارائه خدمات بهتر به معلولین که نیاز به حمایت و خدمات توانبخشی و وسایل مورد نیاز از جمله ویلچر تشک مواج و غیره شدند.

تصمیمات متخذه (مصوبات جلسه)
ردیف شرح مصوبه دستگاه پیگیری کننده مهلت اقدام
۱- جمع آوری اطلاعات خیرین در روستاها و درخواست حمایتهای مالی از خیرین بهزیسی سه ماه
۲-جمع آور ی اطلاعات کامل از جمیعت سالمندی با همکاری شبکه بهداشت و بهزیستی بهزیستی- شبکه بهداشت یک ماهه
۳- نصب تابلو پارک ویژه معلولین در شهر جیان شهرداری یک ماهه

۲۳۱۳۳۲۱۳ (۱)

۲۳۱۳۳۲۱۳ (۲)

۲۳۱۳۳۲۱۳ (۳)

معرفی اعضا به ترتیب از سمت راست:
۱-مجید هاشمی (معاون فرماندار)
۲-داریوش همتی (ریئس اداره بهزیستی بوانات)
۳- مهندس موحدی نژاد (شهردار بوانات)
۴- آقای محمد کاظمی بخشدار مزایجان
۵-سعید برفی شهردار بوانات
۶-خلیل دسترنج رئیس شبکه بهداشت
۷-محمد مهدی زارعی بنیاد شهید
۸-میترا راستی بهزیستی
۹عباس برزگربهزیستی
۱۰-معصومه علی بیگی مرکز سالمندان مهر
۱۱ فاطمه قاسمی

منبع: بهزیستی استان فارس