رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

بحران سالمندی در راه است

فرید براتی سده درخصوص آخرین وضعیت سند ملی سالمندان گفت: بررسی و تصویب این سند هم اکنون مسکوت مانده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصوص آخرین وضعیت سند ملی سالمندان گفت: بررسی و تصویب این سند هم اکنون مسکوت مانده است.

فرید براتی سده در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، اظهار داشت: این سند تهیه شده و هم اکنون در اختیار مسئولان وزارت رفاه قرار دارد اما تا کنون نهایی نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ادامه داد: سند ملی راهبردی سالمندان از سوی سازمان بهزیستی تدوین شده و یک برنامه جامع در حوزه سالمندی است که در واقع سند حمایتی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه هنوز سند جامعی در حوزه سالمندی در کشور نداریم، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت نیز در حوزه سالمندی سند سلامت سالمندان را دنبال می کند که این برنامه نیز هنوز تکمیل نیست و در این بخش نیاز داریم تا برنامه جامع سالمندان در حوزه سلامت و موضوعات اجتماعی اجرا شود.

براتی سده در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر سالمندان کشور مشکلات زیادی دارند که عمده این مشکلات در حوزه رفاهی و همچنین درمان این افراد قرار دارد که اگر سند سالمندان اجرا شود حمایت از سالمندان در بخش های مختلف در نظر گرفته می شود.

وی با ابراز امیدواری از تصویب نهایی سند ملی سالمندان گفت: همچنین در حال رایزنی هستیم که بتوانیم دو سند سالمندی وزارت بهداشت و بهزیستی را ادغام و در این حوزه یک سند تکمیلی را نهایی کنیم تا هم از موازی کاری جلوگیری کنیم و  مشکلات سالمندان نیز مرتفع شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به افزایش سالمندی در کشور تصریح کرد: برای جلوگیری از بحران سالمندی در سال های آینده نیاز داریم تا از هم اکنون برنامه سالمندی را در کشور تدوین و اجرا کنیم و هر یک از دستگاه های اجرایی وظایف خود را در این بخش ایفا کنند چرا که اگر نیاز سالمندان در آینده برطرف نشود با چالش جدی مواجه خواهیم شد.

منبع: خبرگزاری پانا