فرماندار بیرجند:

خراسان جنوبی/ سند جامع ساماندهی سالمندان خراسان جنوبی تدوین شود

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه باید دغدغه‌های سالمندان کمتر شود، گفت: در این راستا باید سند جامعی باید برای ساماندهی سالمندان محقق شود.

علی ناصری صبح امروز در شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان بیرجند اظهار داشت: امیدواریم برنامه‌هایی در استان برای سالمندان انجام تا دغدغه این قشر کمتر شود.

وی افزود: در خیلی از موارد و موضوعات که خروجی کیفی دارند مصوبات کمی است و اقدامات نتیجه مطلوب ندارند و در پروژه‌هایی که کیفی است و ابزار ارزیابی ما در آن دقیق نیست ممکن است در پیش بینی برنامه‌های کیفی به درستی عمل نشود و نهاد‌ها به دوش یکدیگر بیندازند.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به ساماندهی سالمندان بیان کرد: در این راستا باید برنامه ریزی‌های جامع انجام شود و به وسیله تمام اهدافی که در آن محقق می‌شود می‌توان یک دوران سالمندی مفید را برای سالمندان به وجود آورد.

ناصری با اشاره به اینکه همه ما در قبال سالمندان مسئول هستیم، تصریح کرد: باید مسئول باشیم و بر اساس برنامه جامع پیش برویم و در این موضوع همه مشارکت کنند و به عنوان یک اصل کلی در شورای سالمندان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی سالمندان به یک طرح نیاز است، خاطرنشان کرد: قبل از هرچیز برای رسیدن به اهداف به طراحی یک برنامه جامع نیاز است و تحقق این برنامه طی یک دوره با کمک گرفتن از اساتید دانشگاه و سالمندان باید صورت گیرد.

فرماندار شهرستان بیرجند یادآور شد: همچنین باید برای شورای ساماندهی سالمندان برنامه جامعی مبتنی بر دو بحث مهم صورت گیرد یکی اقدامات نرم افزاری که سالمندان نیازی به ایجاد کانال در جامعه نداشته باشد و بخش دوم اقدامات سخت افزاری است کاری که در حیطه اعضا باشد.

ناصری اظهار داشت: این اقدامات باید احصا و در شورا‌ها تصویب شود و در مدارس نیز دوره‌های آموزشی در خصوص احترام به سالمندان و حقوق سالمندان برگزار شود و در مباحث آموزش و پرورش، دانشگاه، روحانیت و همه اقشار اقدامات به صورت نرم افزاری احصا شود.

وی با اشاره به اینکه باید طوری برنامه ریزی شود افرادی که در حال حاضر در سن جوانی هستند وقتی به میانسالی رسیدند مشکلات جسمی، روحی و روانی کم تری داشته باشند، افزود: باید راهکارهایی قبل از اینکه افراد به سن سالمندی برسند در نظر گرفته شود تا در این سن یک زندگی بدون دغدغه داشته باشند.

فرماندار شهرستان بیرجند پیرامون برگزاری جشن گلریزان برای سالمندان گفت: اینگونه برنامه‌ها برای روحیه سالمندان بسیار موثر است و همه برنامه‌ها باید به سمتی برود که به کیفیت زندگی سالمندان کمک کند و باید مشکلات سالمندان برطرف شود و طوری برنامه‌ها را عملی کنیم که نسبت به سال گذشته وضعیت این افراد بهتر شود.

ناصری بیان کرد: همه برنامه‌ها باید قابلیت عمل داشته باشند و بتوان خروجی آن را مشاهده کرد و پیوست‌های فرهنگی در خصوص سالمندان و پدر و مادر تهیه شود.

وی تصریح کرد: کشور‌های دیگر دوران سالمندی را دوران نشاط و سالمندی قرار دادند اما در کشور ما سالمندان بعد از بازنشستگی باید به انتقال تجربیات بپردازند که این از عیوب کشور است.

منبع: فرمانداری شهرستان بیرجند