رئیس اداره بهزیستی شهرستان پلدختر

لرستان / ۷.۲درصد جمعیت پلدختر سالمند است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پلدختر گفت: ۷.۲ درصد جمعیت پلدختر سالمند هستند و بر اساس آمارها جامعه شهرستان پلدختر سالمند و سالخورده تلقی نمی شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پلدختر گفت: ۷.۲ درصد جمعیت پلدختر سالمند هستند و بر اساس آمارها جامعه شهرستان پلدختر سالمند و سالخورده تلقی نمی شود.

برزو الیاس زاده عصر چهارشنبه در جلسه مشترک ساماندهی امور سالمندان و ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه ۵ هزارو ۵۷۵ نفر سالمند در شهرستان پلدختر وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد هزار و ۹۷۵ نفر در شهر و مابقی در روستاهای این شهرستان ساکن هستند.

وی با بیان این که میانگین جمعیت سالمند در کشور ۸ درصد است، افزود: در شهرستان پلدختر این میزان ۷.۲ درصد بوده که بانرم کشوری فاصله دارد و بر این اساس جامعه شهرستان پلدختر جامعه سالمند و سالخورده تلقی نمی شود.

حسین علی مومیوند معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه اظهار داشت: در خصوص تهیه و جمع آوری اطلاعات سالمندان باید بخشداران، نهادهای حمایتی، شبکه بهداشت، دهیاران و شوراهای روستایی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات جلسه ساماندهی امور سالمندان و ستاد ساماندهی متدکدیان باید توسط اعضای ستاد اجرایی شوند، تصریح کرد: مصوبات این جلسات نباید تنها روی کاغذ بماند و چنانچه کسی نمی تواند در راستای عملی کردن این مصوبات قدم بردارد به دبیرخانه ستاد اعلام کند.

مومیوند افزود: دهیاران و شوراهای روستایی آمار را جمع آوری و به منظور دسته بندی دقیق به بخشداری تحویل دهند تا آنها نتایج را برای تصمیم گیری به صورت جامع به ستاد ساماندهی سالمندان شهرستان ارایه دهند.

معاون فرماندار پلدختر گفت: در سطح شهر پلدختر متکدی به صورت سازماندهی شده وجود ندارد مگر در موارد کمی که آن هم باید توسط کمیته امداد ساماندهی و زیر پوشش قرار گیرد.

مومیوند تصریح کرد: ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان مواظب ورود متکدیان سازمان یافته به شهر باشند.

منبع: خبرنگار مهر