ورزش زندگی سالمندان را متحول می کند

تفاوت کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار

محققان با بررسی بیش از ۴۰۰ سالمند اعلام کردند، کیفیت زندگی افرادسالمند که روزانه دست کم ده دقیقه ورزش می کنند، به مراتب بهتر از افرادی است که تحرک کافی ندارند .

ورزش زندگی سالمندان را متحول می کند
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار
کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی سلامت‌محور، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت‌بخش، نوع‌دوستی و ازخودگذشتگی در میان جماعات را دربرمی‌گیرد.
 جمعیت جهان بسرعت در حال سالمند شدن است امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مساله مهم مطرح است. عوامل فردی مانند سن، جنس، نژاد و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در زمان و میزان آن تاثیر گذارند.
عوامل موثر بر کیفیت زندگی عبارتند از:
۱) مشخصات فردی، شامل متغیر های دموگرافیک.
۲) شاخص های عینی کیفیت زندگی، که شرایط محیطی را شامل می شوند و متغیرهای مربوط به رفاه عمومی، بهداشت محیط و تحرک، فرهنگ و مذهب، محیط طبیعی، سیاست ها را نیز در بر می گیرد.
۳)  شاخص های ذهنی کیفیت زندگی، که با مفاهیمی چون احساس رضایتمندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می شود. از طرفی نیز چهار متغیر خانواه، وضعیت جسمانی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و وضعیت روحی/ روانی می توانند مستقیم یا غیر مستقیم بر روی کیفیت زندگی اثر گذار باشند.
کیفیت زندگی را در این ابعاد می توان مورد بررسی قرار داد.
بعد فیزیکی: این بعد بیشتر از تعبیر ابعاد، معیارهای اندازه گیری نتایج را نشان می دهد. سئوالات مربوط به بعد فیزیکی شامل: سئوالات درباره قدرت، انرژی، توانایی برای انجام فعالیتهای روزمره و خود مراقبتی می باشد.
بعد اجتماعی: احساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعی اشاره بر این دارد که کیفیت ارتباطات افراد با خانواده ، دوستان ، همکاران و اجتماع چگونه است
بعد روانی:  احساس بهتر بودن از لحاظ روانی،اغلب در ارتباط با مراقبتهای بهداشتی از اهمیت قابل ملاحطه ای برخوردار است. شایع ترین نشانه های روانی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از : اضطراب، افسردگی و ترس.
بعد جسمی: این بعد به علائم بیماری و عوارض جانبی درمان مثل درد اشاره دارد.
بعد روحی: احساس بهتر بودن از لحاظ روحی به این مفهوم اشاره دارد که زندگی هر کس هدف و معنایی دارد.
بعد محیطی: این بعد به این مقوله اشاره دارد که کیفیت محیط پیرامون زندگی بشر برای زیست چگونه است و اینکه افراد آیا اثرات خارجی مثبت بر محیط زیست خود و سایرین می گذارند یا نه؟
بررسی کیفیت زندگی سالمندان
 امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسأله مهمتری تحت عنوان چگونگی گذران عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده است که پرداختن به این موضوع ذهن صاحبنظران و محققین در امور سالمندی را به خود جلب نموده است.
ثابت شده است مشکلات و مسایل متعددی که به طور فیزیولوژیک در سنین بالا رخ میدهد در کاهش کیفیت زندگی در دوره سالمندی تأثیر دارد.
در دهه هفتم زندگی با شروع اختلال در عملکرد سیستم گوارشی روند تغذیه سالمندان دچار اختلال میشود و این امر موجب کاهش کیفیت زندگی آنان میشود .سالمندان دچار اختلالات متعدد حسی از جمله بینایی، شنوایی و حس های دیگر می شوند که نتیجه آن محدود شدن موقعیت های اجتماعی و افزایش تدریجی وابستگی به دیگران و کاهش کیفیت زندگی است.
سالمندان متأهل نسبت به افراد بیوه کمتر در بیمارستان بستری می شوند. در کشورهای توسعه یافته به نسبت کشورهای در حال توسعه بیشترین سالمندان جدا از فرزندانشان زندگی میکنند که این نیز به طور مستقیم بر روی کیفیت زندگی آنان تأثیر دارد  
ورزش روزانه حتی به مدت بسیار کوتاه، زندگی سالمندان را متحول می کند . محققان با بررسی بیش از ۴۰۰ سالمند اعلام کردند، کیفیت زندگی افرادسالمند که روزانه دست کم ده دقیقه ورزش می کنند، به مراتب بهتر از افرادی است که تحرک کافی ندارند.
بر اساس این بررسی، ورزش روزانه با افزایش توانایی جسمی و عملکرد ذهنی افراد سالمند، باعث بهبود زندگی روزانه و کاهش نیاز آنان به مراقبت دیگران می شود. محققان برای بیشترین بهره مندی از ورزش، ورزش را ۵ روز در هفته، هر بار به مدت ۳۰ دقیقه توصیه می کنند.
شاخصه های که کیفیت زندگی در بین سالمندان ورزشکار وغیر ورزشکار را مورد ارزیابی و تفاوت قرار می دهد شامل: میل به زندگی ، ثابت قدم  بودن و شکیبایی، همخوانی میان آرزوها واهداف، خود انگاره مثبت و چگونگی خلق است . در پژوهشی که در آسایشگاه سالمندان صادقیه اصفهان بر روی ۱۰۰ سالمند ۵۰ نفر ورزشکار و ۵۰ نفر غیر ورزشکار) صورت گرفت نتایج حاکی از آن است که در مورد شاخصه، میل به زندگی تفاوت چندانی در گروه دیده نمی شد یعنی سالمندان معیار میل به زندگی را برپایه عوامل دیگر قرار دادند . اما در مورد ۴ شاخص دیگر باید بیان کرد، سالمندان ورزشکار به طرز قابل توجهی صبور، مثبت اندیش و دارای خلق و خوی مناسب هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران شهر