برای اولین بار در استان مرکزی؛

مرکزی / تاسیس مرکز تحقیقات سالمندی در بهزیستی استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از راه اندازی مرکز تحقیقات سالمندی برای اولین بار در این استان خبرداد.

بهروز رفیعی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با اراک امروز؛  با اشاره به روند روزافزون رشد جمعیت سالمندی در کشور، بر لزوم برنامه‌ریزی علمی در این حوزه تأکید کرد و گفت: مرکز تحقیقات سالمندی با هدف بررسی مسائل سالمندان و ارتقای آگاهی و دانش جامعه در این زمینه تأسیس خواهد شد.

IMG_5579

رفیعی با بیان اینکه در دولت یازدهم توجه بهتر و بیشتر به مسائل اجتماعی از جمله مقوله سالمندی، شده است اظهار کرد: این مرکز در زمینه تحقیق، پژوهش و برنامه‌ریزی در حوزه سلامت و بهداشت گروه سنی سالمندی به کار گرفته خواهد شد.

وی، مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی را به عنوان زیر ساختار و کانونی برای همکاری های همه جانبه جهت توسعه دانش در گستره مراقبت از سالمندان عنوان کرد و افزود: این مرکز با توجه به احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء در این حیطه علمی، تأسیس خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی فعالیت اصلی این مرکز را بعد آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: این مرکز می تواند در زمینه آموزش سالمندان، مراقبت رسمی و غیررسمی آنان نقش داشته باشد

وی با بیان اینکه افسردگی در سالمندان عامل ترویج مشکلات دیگر مانند درماندگی و شکنندگی است خاطرنشان کرد: این مسائل فرد را مستعد بیماری، کاهش وزن، زمین خوردن، شکستگی و حتی مرگ می کند بنابراین لازم است مواردی از جمله بهداشت وسلامت دوران سالمندی وهمچنین تغذیه وشیوه زندگی این قشردر این مرکز مورد بررسی وتحقیق قرا بگیرد.

منبع: اراک امروز