آغاز بحران وحشتناک در ایران

زنگ خطر بحران سالمندی

با نزدیک شدن به سال 1420 و عدم توجه به افزایش جمعیت سالمند در جامعه و در کنار آن عدم برنامه ریزی برای سالمندان، می‌توان گفت بحران سالمندی سال 1420 دور از انتظار نیست.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۲۰ و عدم توجه به افزایش جمعیت سالمند در جامعه و در کنار آن عدم برنامه ریزی برای سالمندان، می‌توان گفت بحران سالمندی سال ۱۴۲۰ دور از انتظار نیست.

یرای دانلود این ویدیو اینجا کلیک کنید.

منبع: خبرگزاری فارس