گزارش تصویری

بازدید جهانگیری از سرای سالمندان کرمان

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سفر خود به کرمان روز یکشنبه از سرای سالمندان کرمان دیدن کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا