استاندار سمنان:

سمنان / مراکز تحت پوشش بهزیستی در استان سمنان تقویت می‌شود

استاندار سمنان گفت: مراکز تحت پوشش بهزیستی در استان سمنان تقویت می‌شوند.

محمدرضا خباز در حاشیه دیدار با مددجویان تحت حمایت بهزیستی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدمت صادقانه در سازمان بهزیستی ازجمله اقداماتی است که خداوند متعال در دنیا و آخرت اجر و پاداش عظیمی برای خادمان آن منظور خواهد کرد.

وی تصریح کرد: حضور در کنار کودکان و سالمندان توفیقی الهی است که در ابتدای سال شامل حالمان شد و در این مکان مقدس با آینده‌سازان این مرزوبوم دیدار کنیم.

استاندار سمنان حضور فرزندان در کنار خانواده را سبب رشد استعدادهایشان عنوان کرد و افزود: مراکز نگهداری وظایف خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند اما اصل بر این است که فرزندان به‌صورت موقت در مرکز باشند و حتی‌الامکان به آغوش خانواده و بستگان نسبی و سببی بازگردند.

وی همچنین با تأکید بر‌اینکه سالمندان جایگاه والایی در نزد پروردگار دارند، خاطرنشان کرد: شما به کسانی خدمت می‌کنید که نه زبان تشکر دارند و نه شکایت؛ ‌با این اعمال ارزشمند، نسل خود را بیمه می‌کنید.

خباز با اشاره به اینکه جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود، گفت: حضور سالمندان در کنار خانواده موهبتی است که باید از آن به نحو شایسته بهره‌مند شد. در غیر این صورت تأکید سازمان بهزیستی بر حضور سالمندان در مراکز روزانه و نهایتاً مراکز شبانه‌روزی است.

به گزارش تسنیم، استاندار سمنان همچنین با خانواده صاحب سه فرزند معلول دیدار کرد و ضمن دلجویی، بر تسریع رفع مشکلات آنان تأکید کرد، خباز در این دیدارها هدایایی را به فرزندان شبانه‌روزی، پرسنل مراکز و سالمندان اهدا کرد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور