مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده

فرهنگ احترام به سالمند در جامعه پررنگ شود

فهمیه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: فرهنگ احترام به سالمند باید در جامعه پررنگ شود و توجه به این مهم ضروری است.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: فرهنگ احترام به سالمند باید در جامعه پررنگ شود و توجه به این مهم ضروری است.

فهمیه فرهمندپورعصر سه شنبه در جریان سفر خود به استان مرکزی، در بازدید از مرکز نگهداری سالمندان جهاندیده اراک افزود: سالمندی بخشی از زندگی است و باید به بهترین نحو ممکن سپری شودکه دستیابی به این مهم نیاز به برنامه های کارآمد و تقویت زیر ساخت ها دارد.

وی بیان کرد: سالمندان سرمایه ای ارزشمند از تجارب هستند و فرهنگ احترام به سالمند باید همواره در کشور حفظ و تقویت شود.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: ایران کشوری با پیشینه فرهنگی بالا است و خیل جمعیت جوان که امروز نقطه پرتعداد هرم جمعیتی کشور را شامل می شود درحال حرکت به سمت سالمندی است و لازم است از هم اینک نیازها و زیرساخت های لازم دیده شود.

 ۸۱۹۳۶۷۳۰-۷۰۴۷۲۸۴۴

فرهمندپور بیان کرد: اگرچه جامعه مادر حال گذار از سنتی به مدرن است اما فرهنگ نگهداری سالمند و حمایت های خانوادگی از زندگی سالمندی مسئله ای است که نباید رنگ ببازد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده اضافه کرد: امروز آمادگی روانی، اخلاقی و عاطفی برای پذیرا بودن سالمندان در خانواده ها کاهش یافته که این زنگ خطری جدی است و باید برای رفع این مشکل به بسترهای حمایتی و تشویقی توجه خاص شود.

مدیرعامل موسسه خیریه سالمندان استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: سیاست بهزیستی به سمت ایجاد مراکز نگهداری روزانه سالمندان است.

پروانه جهانبان افزود: مراکز روزانه نگهداری سالمندان به عنوان مهد سالمندان تلقی می شود که این قشر می توانند از طریق این مراکز، بخشی از ساعات روز را در بیرون از منزل سپری کنند و در جمع افراد هم سن خود قرار گرفته و دوباره به آغوش خانواده بازگردند.

مدیرعامل موسسه خیریه سالمندان استان مرکزی ادامه داد: ۳۰ درصد هزینه های این مرکز از طریق بهزیستی و ۷۰ درصد از طریق مشارکت و حمایت خیران تامین می شود.

جهانبان بیان کرد: به طور میانگین در این مرکز روزانه ۳۵ تا ۵۵ نفر سالمند نگهداری می شود.

مرکز نگهداری روزانه سالمندان جهاندیده در فضای استیجاری به وسعت یک هزار مترمربع و ۶۰۰ متر مربع زیربنا است و ظرفیت نگهداری ۸۰ سالمند را داراست.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر کشور در سفر یک روزه به استان مرکزی در نشست کارگروه زنان و خانواده استان مرکزی نیز حضور یافت.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)