ساکنان خانه های سالمندان، پدران و مادران معنوی همه ما هستند. چه اشکالی دارد اگر با یک دسته گل، به آنها سری بزنیم؟

برچسب ها: