سالمندان و کهن سالان جامعه، بیش از مراقبت و دلسوزی، از ما انتظار احترام دارند.

0
برچسب ها: