معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

میزان باسوادی مردان سالمند ۲.۸ برابر زنان است

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: میزان باسوادی در بین مردان سالمند بیشتر از زنان و حدود ۲.۸ برابر زنان سالمند است.

حسین نحوی نژاد در نشست بررسی وضعیت سالمندی زنان با اشاره به اقدامات انجام شده در ۸ سال گذشته در دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفت توانستیم توجه جامعه را به سالمندان جلب کنیم.

وی تصریح کرد: امروزه موضوع سالمندان از جهات مختلف مورد توجه دستگاههای مختلف قرار گرفته است و خوشحالیم که دولت تدبیر و امید، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مختلف در خصوص تکریم سالمندان برنامه‌های مدونی را دارند.

نحوی نژاد تصریح کرد: افرادی که در وزرات رفاه و شورای ملی سالمندان و سازمان بهزیستی حضور دارند تلاش می‌کنند تا خدمات گسترده‌تری به سالمندان ارایه شود.

وی اضافه کرد: نبایستی خیلی به قضایای زنان و مردان وارد شویم چرا که از موضوع اصلی غافل خواهیم شد و این درحالی است که جمعیت سالمندی ما در آینده گسترش پیدا می‌کند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور باشاراه به زنانه شدن سالمندای گفت: این یک پدیده‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد و در آینده تعداد زنان سالمند نسبت به مردان افزایش می‌یابد.

وی به محل سکونت مردان سالمند اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷۳ درصد از مردان در خانه‌های ملکی زندگی می‌کنند که درصد زنان برای زندگی در این محل‌ها نسبت به مردان کمتر است ضمن اینکه میزان باسوادی در بین مردان سالمند بیشتر از زنان و حدود ۲.۸ برابر زنان سالمند است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به آمار زنان سالمند تحت پوشش بهزیستی اشاره کر د و گفت: ۴۵ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان سالمند هستند.

وی در ادامه به تلاش‌های وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها در حوزه سالمندان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد هستیم که خدمات خوبی به این افراد در بخش‌های مختلف ارایه می‌شود.

نحوی نژاد اضافه کرد: سالمندان افرادی هستند که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار هستند و می‌توان از این ظرفیت در پیشبرد اهداف جامعه استفاده کرد.

وی به اجرای طرح مراقبت از سالمندان در منازل اشاره کرد و گفت: هم اکنون بالغ بر ۵ هزار نفر در این طرح مشارکت دارند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پایان از اقدامات شهرداری تهران در ارایه خدمات به سالمندان قدردانی کرد.

منبع: خبرگزاری مهر