رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

تدوین نهایی سند ملی سالمندان/تفاوت خدمات بهزیستی و کمیته امداد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی با اشاره به اینکه خدمات سازمان بهزیستی به سالمندان به هیچ عنوان با کمیته امداد قابل قیاس نیست،گفت: بهزیستی به جزء مستمری،خدمات توانبخشی و توانمند سازی به سالمندان ارائه می‌کند.

فرید براتی سده، با اشاره نقش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه سالمندان، اظهار داشت: امداد با توجه به عدم نیروی تخصصی در حوزه توانمندسازی سالمندان محروم است.

براتی سده خاطرنشان کرد: بنده نیز با نظر مسئولان کمیته امداد در خصوص عدم سالمندان مجهول‌الهویه موافقم، اما این نکته قابل تأمل است که سالمندان مجهول‌الهویه تحت پوشش کمیته امداد قرار نمی‌گیرند و در واقع این افراد به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی ادامه داد: درحال حاضر و براساس آمار 900 سالمند مجهول‌الهویه تحت پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارند.

وی پاسخ به این پرسش که اگر سالمندان مجهول‌الهویه به کمیته امداد واگذار شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ادامه داد: قطع به یقین کمیته امداد نه مرکز و نه مکانی را برای نگهداری این افراد ندارد و بالطبع این افراد بایستی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرند.

براتی سده با تأکید بر اینکه نگاه سازمان بهزیستی به سالمندان یک نگاه کلان است، افزود: ما در بخش سالمندی توجه ویژه‌ای به موضوعاتی از جمله توان‌پزشکی، توانمندسازی و حوزه‌های رفاهی داریم و این درحالی است که در کمیته امداد تنها به این افراد مستمری پرداخت می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی بیان داشت: باید تلاش شود که عزت نفس برای سالمندان حفظ شود و نبایستی با رفتارها و صحبت‌هایمان این عزت نفس را مخدوش کنیم.

وی با اشاره به اظهار‌نظر یکی از معاونیت کمیته امداد درخصوص آمادگی این نهاد برای پذیرش سالمندان تحت پوشش بهزیستی، خاطرنشان کرد: عزیزان‌مان در این نهاد کم‌لطفی کردند؛ چراکه سالمندان در بهزیستی فقط مستمری دریافت نمی‌کنند و درواقع این گروه از در سازمان بهزیستی در طرح‌های توانمندسازی مشارکت می‌کنند.

براتی سده افزود: دیدگاه ما بر این است که سالمندی یک فرصت است و این الگو را باید در جامعه نشر و توسعه بدهیم و قطعاً سالمندان عزیزی که در کمیته امداد تحت پوشش این نهاد قرار دارند، شرایط‌شان با سالمندان تحت پوشش بهزیستی متفاوت است و می‌توان این نکته را عنوان کرد که شرایط سالمندان تحت پوشش بهزیستی بهتر از سالمندان امداد است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی درخصوص آمار سالمندان تحت پوشش بهزیستی، بیان داشت: 650 هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات مختلف در این مجموعه استفاده می‌کنند، به‌طوری‌که براساس آمار حدود 25 درصد از سالمندان به خدمات توانپزشکی و توانبخشی نیاز دارند که این خدمات در کمیته امداد ارائه نمی‌شود و توسط سازمان بهزیستی ارائه می‌گردد.

براتی سده در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سند ملی سالمندان، گفت: طی یک ماه گذشته و پس از برگزاری جلسات مختلف کارگروهی برای تجمیع دو سند تهیه‌شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی آماده شده است و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده سند ملی سالمندان جهت تصویب نهایی در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: کمیته امداد باتوجه به وظایفش بتواند به اجرای آن عمل کند و رضایت سالمندان تحت پوشش خود را محقق کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی در پایان با اشاره به اینکه رفاه، معیشت، توانبخشی و توانمندسازی بخشی از خدمات سالمندان محسوب می‌شود، گفت: اصلی‌ترین بحث در حوزه سالمندی رضایت این افراد از زندگی است و ما بایستی بتوانیم این مهم را فراهم کنیم.

 

منبع: خبرگزاری فارس