گزارش تصویری

اجرای نمادین مراسم حج سالمندان کهریزک در استان البرز

اجرای نمادین مراسم حج سالمندان کهریزک در استان البرز برگزارشد.

[envira-gallery id=”16068″]
منبع: کهریزک استان البرز