مدیرکل بهزیستی مازندران

بانک اطلاعاتی سالمندان مازندران ایجاد می‌شود

سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: باید با ایجاد بانک اطلاعات سالمندان، از افراد در سنین سالمندی اطلاعات کافی و درستی داشته باشیم تا برای ارائه خدمات به آنان برنامه ریزی منظم و دقیقی صورت گیرد.

سید سعید آرام در جلسه بررسی و مشکلات سالمندان اظهار داشت: در کشورهای و مختلف سن سالمندی فرق می‌کند، معمولا 60 تا 65 سال سالمند جوان، 76 تا 90 سال  پیر و 90 به بالا نیز پیر معرفی می‌شوند.
وی افزود: متوسط رشد سالانه جمعیت استان در آبان 90، یک درصد است که این آمار نشان دهنده آن است که رشد جمعیت به دلیل عدم باروری کاهش پیدا کرده است.
آرام گفت: در حال حاضر 10 درصد جمعیت استان را افراد سالمند تشکیل می‌دهند که حدود 148 هزار نفر مرد سالمند و بیش از 153 هزار نفر زن سالمند در استان داریم.
مدیرکل بهزیستی مازندران، بیان داشت: سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند فرزند ندارند و افراد بسیار پیر جز سالمندانی هستند که در معرض خطر قرار دارند.
وی گفت:30 هزار و 572 نفراز افراد سالمند در مازندران از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند که 19 هزار نفر از این افرد زیر پوشش توانبخشی هستند که از این تعداد 11 هزار زن سرپرست خانوار بالای 60 سال داریم.
آرام افزود: متاسفانه باور غلطی که در اذعان عمومی قرار دارد آن است که پیری را مساوی با ناتوانی می‌دانند، اما دوران سالمندی دوران امید و یکپارچگی خرد سالمندان بوده و حتی سالمندان اداری نیز می‌توانند به عنوان مشاور در دستگاه‌های دولتی ارائه خدمت کنند.
وی بیان کرد: باید با ایجاد بانک اطلاعات سالمندان، از افراد در سنین سالمندی اطلاعات کافی و درستی داشته باشیم تا برای ارائه خدمات به آنان برنامه ریزی منظم و دقیقی صورت گیرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت برای سال 2015 توسعه سیستم‌های ارائه مراقبت‌های طولانی مدت و افزایش محیط‌های دوستدار سالمند است.
 
منبع: خبرگزاری تسنیم