گزارش تصویری

مراسم کلنگ زنی پنجمین مرکز شبانه روزی توانبخشی سالمندان

مراسم کلنگ زنی پنجمین مرکز شبانه روزی توانبخشی سالمندان با حضور جناب آقای دکتر محسنی بندپی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

مراسم کلنگ زنی پنجمین مرکز شبانه روزی توانبخشی سالمندان با حضور جناب آقای دکتر محسنی بندپی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر نحوی نژاد معاون امور توانبخشی و دکتر آرام مدیرکل بهزیستی مازندران صبح روز یکشنبه ۱۱ مرداد در شهرستان آمل برگزار شد. 

[envira-gallery id="19106"]

منبع: روابط عمومی بهزیستی مازندران