مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی

۵.۳ درصد جمعیت خراسان شمالی سالمند هستند

علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: بیش از ۵.۳ درصد جعیت ۹۱۸ هزار نفری این استان سالمند هستند در حالی که این میزان در کشور ۵.۷ درصد است.

علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: بیش از ۵.۳ درصد جعیت ۹۱۸ هزار نفری این استان سالمند هستند در حالی که این میزان در کشور ۵.۷ درصد است.

به گزارش نسيم نيوز، علی زاهدی نیا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین تغییرات جمعیتی در خراسان شمالی، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار استان خراسان شمالی اکنون ۹۱۸ هزار و ۹۳۰ نفر جمعیت دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر از جمعيت ۹۱۸ هزار و ۹۳۰ نفری خراسان شمالي، ۴۹ هزار و ۴۲۸ نفر را افراد بالاي ۶۵ سال و سالمندان تشكيل مي دهند.

این مسئول افزود: با توجه به اينكه متوسط جمعيت سالمندان در كشور ۵.۷ درصد است اين ميزان در خراسان شمالي ۵.۳ درصد بوده که به نسبت میانگین کشوری پایین تر است.

زاهدي نيا با اشاره به اينكه سالمندان جزو جمعيت غير فعال استان محسوب مي شوند، اظهار داشت: جمعيت غير فعال استان در گروه سني صفر تا ۱۴ سال ۲۴۷ هزار و ۸۷۶ نفر و ۶۵ سال به بالا نيز ۴۹ هزار و ۴۲۸ نفر است.

به گفته اين مسئول بيش از ۶۲۱ هزار نفر از جمعيت استان نيز فعال هستند که در رده سنی ۱۴ تا ۶۵ سال قرار دارند.

مديركل ثبت احوال خراسان شمالي افزود: در حال حاضر ۴۹۱ هزار و ۳۴۲ نفر از جمعيت استان شهري و ۴۲۷ هزار و ۵۸۸ نفر نيز روستايي هستند.

وي همچنین در خصوص افزايش جمعيت با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري نيز گفت: باید دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف خراسان شمالي در راستاي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر سياست هاي افزايش جمعيت برنامه ريزي و فعالیت بیشتری داشته باشند.

منبع: نسيم نيوز