مدیرکل بهزیستی استان کرمان

استان کرمان به سمت سالمندی پیش می رود

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به لزوم تکریم سالمندان در جامعه گفت: طبق آمار موجود جمعیت استان کرمان به سمت سالمندی پیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده ظهر امروز در شورای سالمندی استان کرمان گفت: آمار نشان می دهد که جامعه به سمت سالمند شدن پیش می رود و در چنین شرایطی باید تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیریم.

وی گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که سالمندان را به سراهای سالمندان بسپاریم بلکه باید سالمندان در خانواده ها نگهداری شوند.

صادق زاده افزود: باید فرهنگ تکریم سالمندان در جامعه ایجاد شود و در این مسیر نباید کوتاهی شود براساس تعریف سازمان ملل کشورهای سالمند 7 درصد جمعیت آنها را افراد سالمند بالای 65 سال تشکیل می دهد.

وی افزود: باید افزایش امید به زندگی را در جامعه هدف گذاری کنیم و این حقیقت رو مدنظر داشته باشیم که همگی روزی سالمند خواهیم شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان باید به گونه ای در طول زندگی پیش برویم که در زمان سالمندی از سلامت لازم برای گذر این دوران برخوردار باشیم و این امر نیازمند برنامه ریزی است.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به دوران سالمندی به یک تهدید تبدیل خواهد شد اظهار داشت: توجه به سلامت روح  و روان علاوه بر سلامت جسم و رعایت حقوق شهروندی به منظور تکریم این گروه از جامعه از مهمترین مواردی است که باید نسبت به آن برنامه ریزی صحیح و علمی صورت گیرد.

وی کمرنگ شدن تکریم سالمندان را یکی از چالشهای اجتماع دانست و افزود: آموزشهای لازم به نسل جوان باید داده شود و در این زمینه همه افراد جامعه و دستگاههای مختلف مسئولیت دارند.