خانه سالمندان رحمت یاسوج

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه یاسوج از خانه سالمندان

دانشجویان دانشکده فنی دخترانه یاسوج صبح امروز از مرکز زنانه سالمندان رحمت بازدید کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه دانشجویان دانشکده فنی دخترانه یاسوج صبح امروز به همراه جمعی از مسولان دانشکده از خانه سالمندان رحمت یاسوج بازدید کردند.

در این بازدید فرزانه آرامش رئیس دانشکده فنی دخترانه یاسوج گفت: این دیدار به مناسبت روز مادر و تجلیلی از زنان و مادران صورت گرفته است.

وی افزود:ما با باید قدر دان مادران خود باشیم،احترام،نیکی از مهمترین وظایف فرزندان نسبت به والدین هستند.

در این بازدید سیده زینب هاشمی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز حضور داشتند.

مرکز خانه سالمندان زنانه رحمت 43 سالمند دارد.

il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه
il-bano.ir/بازدید دانشجویان دانشکده فنی دخترانه