کارشناس ارشد روانشناسی

حمایت از سالمندان اضطراب آنها را کاهش می‌دهد

اکرم ایزدخواه کارشناس ارشد روانشناسی گفت: حمایت کردن از سالمندان و ایجاد حس مفید بودن در آنها اضطراب‌شان را کاهش می‌دهد.

اکرم ایزدخواه با اشاره به اقسام اضطراب در جامعه گفت: بخشی از اضطراب‌ها در افراد به صورت جنرال و عمومی است که افراد در شرایط ناخوشایند و گاه خوشایند به آن دچار می‌شود.

وی با اشاره به اضطراب امتحان که اضطراب موقعیتی تلقی می‌شود، اظهار کرد: نوع دیگری از اضطراب، اضطراب اجتماعی است که فرد در موقعیت‌های ساده دچار اضطراب نیست اما، به محض ورود به جمع و موقعیت اجتماعی که می‌خواهد خود را نشان دهد، دچار اضطراب می‌شود.

این کارشناس ارشد روانشناسی به علائم اضطراب اجتماعی اشاره کرد و گفت: افرادی که دچار اضطراب اجتماعی می‌شوند علائمی چون لرزش صدا، لرزش در اندام‌های بدن دارند که عموماً قادر به کنترل آن نیستند.

وی روش درمان این نوع اضطراب را تفکیک و حساسیت‌زدایی فرد در شرایط اجتماعی دانست که فرد آرام آرام و پس از حساسیت‌زدایی ذهنی وارد موقعیت ساده می‌شود و سپس در موقعیت‌های اجتماعی واقعی قرار می‌گیرد که می‌تواند اضطراب خود را کنترل کند.

elPress139307091534021412165042ir8_414x310

ایزدخواه در ادامه به اضطراب دوران سالمندی اشاره کرد و افزود: عموماً اضطراب در دوران سالمندی در افرادی که زمینه افسردگی دارند، بیشتر رخ می‌دهد و به دلیل اینکه فرد توان خود را از دست داده است و امکان حضور جدی در محیط را ندارد، دچار اضطراب می‌شود.

وی تصریح کرد: ترس از بیمار شدن خود برای سالمندان اضطراب‌زاست و حتی زمانی که دوستان خود را از دست می‌دهند، دچار اضطراب می‌شوند و ترس از مرگ نیز در آنها شکل می‌گیرد که این امر عوارض بسیار زیادی برای سالمندان به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس ارشد روانشناسی همچنین به از دست دادن درک و شناخت سالمندان نسبت به محیط اشاره کرد و گفت: این از دست رفتن شناخت و عدم توانایی در شناسایی موقعیت اطراف و از دست دادن قدرت کنترل پیرامون در سالمندان اضطراب دوچندانی را برای آنها به دنبال دارد که این اضطراب را صرفا می‌توان با دارو کنترل کرد.

وی عنوان کرد: استفاده از مشاوره برای سالمندان در زمینه کنترل اضطراب مثمرثمر نخواهد بود، چراکه ساختار ذهنی و باورها در سالمندان شکل گرفته است و تغییر آنها به واسطه صحبت کردن و مشاوره خیلی موثر نخواهد بود، به همین دلیل دارودرمانی گزینه مناسب‌تری است.

ایزدخواه یکی از راهکارهای مهم در کاهش اضطراب در سالمندان را حمایت از سوی خانواده دانست و افزود: اینکه سالمندان بدانند و حس کنند که از سوی خانواده و فرزندان خود حمایت می‌شوند بسیار در کاهش اضطراب موثر خواهد بود. علاوه برآن لازم است که موقعیت مکانی و همچنین چیدمان خانه نیز تغییر داده نشود، چراکه سالمندان عموماً به وسایل خانه خود وابسته می‌شوند و این تغییرات خود برای آنها اضطراب‌زا خواهد بود.

این کارشناس ارشد روانشناسی اضافه کرد: باید احساس بودن و مفید بودن را در سالمندان ایجاد کنیم، این حس در کنترل اضطراب آنها بسیار تاثیر دارد و باعث می‌شود که این دوران را با سلامت و آرامش بیشتر سپری کنند.