رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

ایجاد مراکزی متناسب با نیاز سالمندان و ‌معلولان در سطح استان‌ها

صادق رستمی رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اعلام کرد: در جلسات آتی شورای ملی سالمندان مسائل مربوط به «شهر‌های دوستدار سالمند» مطرح خواهد شد، تا در سطح استان‌ها نیز مراکزی متناسب با نیاز سالمندان، ‌معلولان و جانبازان تشکیل شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشورگفت: با توجه به اینکه سهم سالمندان در برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم تنها یک درصد بوده است سعی داریم از تمام ظرفیت‌های برنامه ششم برای سالمندان  استفاده کنیم.

«صادق رستمی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که باید به اجماع بر روی آن رسید بانک اطلاعات سالمندان کشور است؛ تا متناسب با این اطلاعات، ارائه خدمات به سالمندان مشخص شود که دبیرخانه پیگیر این موضوع است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از توانمندی سالمندان با توسعه مرکز غیردولتی میسر خواهد بود، گفت: دیگر مواردی که دبیرخانه در دستور کار قرار دارد، تدوین نهایی دستورالعمل تشکیل شورای سالمندان کشور و استان‌ها است.

2L3A8664

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ادامه داد: ‌همچنین بحث «بیمه‌های مراقبتی» در دستو کار دبیرخانه قرار دارد و در جلسات آتی شورای ملی سالمندان مسائل مربوط به «شهر‌های دوستدار سالمند» مطرح خواهد شد، تا در سطح استان‌ها نیز مراکزی متناسب با نیاز سالمندان، ‌معلولان و جانبازان تشکیل شود.

وی با تشریح بخش دیگری از وظایف دبیرخانه گفت: به تمامی دستگاه‌های مرتبط با سالمندان پیش‌نویس شورا ارسال شده که پس از ارسال و جمع‌آوری پیشنهادات آنان تدوین نهایی سند ملی سالمندان در دومین جلسه شورای ملی سالمندان با حضور رئیس شورای ملی سالمندان (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در آذر ماه برگزار خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: با توجه به اهمیت موضوع و دستور صریح وزیر کار در تدوین نهایی سند جلسات به آذرماه تغییر یافت تا بعد از اینکه سند در شورای ملی سالمندان به تصویب رسید، در هیات وزیران مطرح و به تصویب برسد.